159124 | Lezen en interpreteren van de jaarrekening

terug naar de vorige pagina

 

doel “Een schat aan informatie" Zo kan je de inhoud van de jaarrekening van een bedrijf best omschrijven. Het komt erop aan ze te ontdekken en juist te gebruiken. Een correct begrip van de jaarrekening van jouw eigen onderneming bv. helpt je om beslissingen te formuleren, te verantwoorden of te sturen. De jaarrekening van jouw concurrenten, klanten en leveranciers legt hun sterkten en zwakten bloot, nuttig voor commerciële of strategische doeleinden. Na twee dagen opleiding ben je zo ver.

Tijdens deze opleiding:
- verwerf je een praktisch inzicht in de opbouw en de samenstelling van de balans en de resultatenrekening van een onderneming;
- overstijg je de theoretische “boekhouderslogica” en analyseer en evalueer je vanuit een bedrijfseconomische context en dito business logica;
- leer je de jaarrekening van bv. concurrenten, (potentiële) klanten en leveranciers correct interpreteren en actiegericht evalueren;
- word je wegwijs gemaakt waar je niet alleen voor België, maar voor alle landen van de EU, financiële info kunt opvragen. Alsook waar u een basis ter vergelijking vindt (benchmark);
- ben je in staat om met (voldoende) financiële kennis van zaken betere beslissingen te nemen.
doelgroep Bedienden uit aankoop, verkoop, marketing,… en jonge (assistent-)productieverantwoordelijken zonder economische vooropleiding.
vereiste voorkennis
inhoud Structuur van de jaarrekening.
- De balans: opbouw, inhoud en betekenis van de verschillende rubrieken.
- De resultatenrekening: opbouw, inhoud en betekenis van de verschillende rubrieken.
- De toelichting: opbouw en inhoud.
- Constante aandacht voor de bedrijfseconomische dimensie, met verwijzing naar do’s en don’ts (waaronder “opsmuk-operaties”).
Invloed van de eindejaarsbewerkingen op de balans en resultatenrekening:
- De verrichtingen op het einde van het boekjaar:
Inventaris.
- Voorraadwijziging.
- Afschrijvingen.
- Voorzieningen.
- Meer- en minderwaarden.
De balansanalyse: de ratio's en hun betekenis:
- Rendabiliteit.
- Liquiditeit.
- Solvabiliteit.
- Cash flow.
De “Financial quick scan” bundelt alle kernratio’s en financiële bedrijfsinfo op 1 A4 tot een soort “Financial footprint” (zoals een ecologische footprint)
- 4 oefeningen met reële jaarrekeningen met elk hun ingevulde Financial quick scan.
- Nadruk ligt op de interpretatie van deze Financial footprint
- Case per case: individuele voorbereiding, met telkens groepsdiscussie
praktisch
standaard duurtijd (uren) 16
Vlaams opleidingsverlof Neen
   

Beschikbare sessies in open aanbod

2415912400 Lezen en interpreteren van de jaarrekening
 
datumtijdstip
do 21/03/2024van 09:00 tot 12:00 en van 12:00 tot 17:00
do 28/03/2024van 09:00 tot 12:00 en van 12:00 tot 17:00
  locatie: Bedrijvencentrum Waasland (Sint-Niklaas) - meer info
  kostprijs: opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 300,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 210,00 euro / MO: 240,00 euro

Geen gepaste sessies in open aanbod gevonden?

Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.
 

Inschrijven?

Gelieve eerst in te loggen.
Log in als: