1270 | Brandpreventie: gebruik van kleine blusmiddelen

terug naar de vorige pagina

 

doel Noodzakelijke kennis bijbrengen omtrent het ontstaan en het bestrijden van brand.
Personen vertrouwd maken met het gebruik van kleine blusmiddelen.
Opfrissing voor personen die deze opleiding reeds volgden.
doelgroep Voor alle personen in een organisatie: directie, administratieven, leidinggevenden en operatoren.
vereiste voorkennis geen
inhoud - Theorie rond het ontstaan van brand
- Theorie rond het bestrijden van brand
- Soorten brandbestrijdingsmiddelen
- Praktische oefeningen
praktisch Opleiding zowel mogelijk in open aanbod als in de eigen bedrijfsomgeving.
standaard duurtijd (uren) 4
   

Beschikbare sessies in open aanbod

Er zijn geen toekomstige sessies in open aanbod ingepland voor deze module.
Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.