0020 | Certificaat Plaatser Brandwerende Deuren

terug naar de vorige pagina

 

doel Personen die reeds over de bekwaamheid voor het plaatsen van deuren beschikken, de nodige kennis en bekwaamheid aanleren om brandwerende deuren conform de voorschriften van de betreffende technische goedkeuring te kunnen plaatsen en deze kennis te kunnen toepassen.
doelgroep Plaatsers van (houten)deuren
vereiste voorkennis De kandidaten voor de certificatie als plaatser van brandwerende deuren dienen aan één van de volgende prekwalificatiecriteria te voldoen:
- Ze voldoen aan het Koninklijk Besluit van 27 april 1999 tot bepaling van de uitoefeningsvoorwaarden van zelfstandige beroepswerkzaamheden die behoren tot de intersectorale categorie van de bouw, waarvoor in de sectorale beroepsbekwaamheid als beroepsactiviteit de plaatsing van deuren is voorzien.
- Ze beschikken over een getuigschrift of diploma van een richting uit het technisch of beroepsonderwijs, waar de plaatsing van deuren in de opleiding is opgenomen.
- Ze beschikken over een verklaring van de werkgever waarin een praktijkervaring van minstens 1 jaar in het plaatsen van deuren wordt aangetoond.
inhoud Basisbegrippen
- het ontstaan van een brand
- het verloop van een brand
- reactie bij brand van bouwmaterialen
- weerstand tegen brand van bouwelementen
- compartimentering :
  - principes
  - zwakke punten in de compartimentering
Reglementering
- basisnormen : (K.B. van 19/12/97 tot wijziging van K.B. van 07/07/94)
  - indeling van gebouwen
  - principes
- andere reglementeringen van toepassing in België
- Benor/Atg-goedkeuring
Eigenschappen van materialen en bouwelementen
- definitie van de fysische eigenschappen
- het gedrag bij brand van bouwelementen
- overzicht van het brandgedrag van de materialen gebruikt in deuren en hun omgeving
Weerstand tegen brand
- algemene beproevingsmethode
- criteria voor de klassering
- beproeving en klassering van brandwerende deuren
  - beproeving
  - klassering
  - toepassingsdomein van de resultaten
- invloed van wijzigingen op brandweerstand
Benor/Atg-goedkeuring
- basis van de goedkeuring
- inhoud van een technische goedkeuring
- plaatsingsvoorschriften
- gedetailleerde bespreking van één of meerdere goedkeuringen
Voorlichting van de kandidaat i.v.m. de certificatieprocedures van de certificatie-instelling.
praktisch
standaard duurtijd (uren) 16
Vlaams opleidingsverlof Neen
   

Beschikbare sessies in open aanbod

23002005 Certificaat Plaatser Brandwerende Deuren - Sint-Niklaas
 
datumtijdstip
ma 4/12/2023van 08:30 tot 12:00 en van 12:30 tot 16:30
di 5/12/2023van 08:30 tot 12:00 en van 12:30 tot 16:30
  locatie: Syntra Midden-Vlaanderen - Campus St-Niklaas (Sint-Niklaas) - meer info
  kostprijs: opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 600,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 420,00 euro / MO: 480,00 euro
24002000 Certificaat Plaatser Brandwerende Deuren - Sint-Niklaas
 
datumtijdstip
ma 4/03/2024van 08:30 tot 12:00 en van 12:30 tot 16:30
di 5/03/2024van 08:30 tot 12:00 en van 12:30 tot 16:30
  locatie: Syntra Midden-Vlaanderen - Campus St-Niklaas (Sint-Niklaas) - meer info
  kostprijs: opleiding in open aanbod en onder voorbehoud van wijzigingen: 600,00 euro
KMO's kunnen betalen via de kmo-portefeuille / KO: 420,00 euro / MO: 480,00 euro

Geen gepaste sessies in open aanbod gevonden?

Via dit formulier kunt u uw interesse voor deze module kenbaar maken.
 

Inschrijven?

Gelieve eerst in te loggen.
Log in als: