Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding Z13 MODEL stofferen
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Analyseert de werkopdracht - niet ingevuld -
- Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
- Voert opmeetwerkzaamheden uit
- niet ingevuld -
Maakt (technische) tekeningen - niet ingevuld -
- Maakt nieuwe patronen of past bestaande aan - niet ingevuld -
Stelt (productie)gegevens samen - niet ingevuld -
- Stelt correct en overzichtelijk werkdocumenten op
- Stelt een snijplan op
- niet ingevuld -
Bereidt voor - niet ingevuld -
- Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
- Maakt een proefstuk/-bewerking
- niet ingevuld -
Stoffeert modellen - niet ingevuld -
- Brengt vulmateriaal op maat met de daartoe voorziene apparatuur
- Verlijmt vulmaterialen tot de gewenste vorm
- Snijdt/knipt bekledingsmaterialen volgens het snijplan uit
- Brengt voorstoffering/grijswerk aan
- Brengt bekledingsmaterialen op de meest praktische volgorde aan op het (zit)meubel
- niet ingevuld -
Past specifieke stoffeertechnieken toe - niet ingevuld -
- Bevestigt beslag
- Brengt afwerking aan
- Controleert kwaliteit van het uitgevoerde werk
- niet ingevuld -
Legt definitieve specificaties vast - niet ingevuld -
- Stelt correct en overzichtelijk defintieve werkdocumenten op
- Bepaalt productiemethode
- Bepaalt stoffeermethode
- Bepaalt stikmethode
- niet ingevuld -
Registreert en rapporteert - niet ingevuld -
- Stelt de nodige documenten op
- Archiveert en beheert informatie
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
- Werkt efficiŽnt samen met collega's
- niet ingevuld -
Communiceert effectief en efficiŽnt - niet ingevuld -
- Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
- Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
- niet ingevuld -
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - niet ingevuld -
- Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- niet ingevuld -
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk - niet ingevuld -
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.