Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding W37 HOUTEN VLOERBEDEKKING afwerken
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Schuurt/schraapt houten vloerbedekking - niet ingevuld -
- (De)monteert (schuur)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af
- Controleert de beveiliging voor het opstarten
- Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken
- Schuurt/schraapt houten vloerbedekking tot de gewenste afwerkingsgraad op
- Stopt tussentijds op indien nodig
- niet ingevuld -
Behandelt oppervlakken - niet ingevuld -
- Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor
- Brengt kleurlagen aan
- Brengt een grondlaag aan
- Brengt tussenlagen aan
- Brengt afwerkings- en/of beschermlagen aan
- Boent op tot de gewenste afwerkingsgraad
- Voert kleine herstellingen en retouches uit
- niet ingevuld -
Reinigt en bergt machines en gereedschap zorgvuldig op - niet ingevuld -
- Reinigt het materieel met oplos- of verdunningsmiddelen
- Recycleert gebruikte verven, verdunners, verharders, versnellers en verpakkingen en ander afval volgens de voorschriften
- Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - niet ingevuld -
- Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- niet ingevuld -
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk - niet ingevuld -
- Beperkt stofemissie
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- niet ingevuld -
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder - niet ingevuld -
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.