Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding W35 VLOER egaliseren
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Controleert de plaatsingsvoorwaarden - niet ingevuld -
- Controleert de dimensionale karakteristieken van de ondervloer
- Bepaalt of er een voorbehandeling van de ondervloer nodig is
- niet ingevuld -
Stelt de situatie op de werf/locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor - niet ingevuld -
- Beoordeelt de werf, controleert in functie van de eigen werkzaamheden
- Meet de ruimte op
- Bepaalt een optimale werkvolgorde
- Brengt signalisatie aan
- niet ingevuld -
Bereidt de ondergrond voor - niet ingevuld -
- Verwijdert oneffenheden
- Maakt proper , stof- en vetvrij
- Dicht gaten
- Plaatst een voorstrijklaag
- niet ingevuld -
Maakt egalisatiemateriaal aan - niet ingevuld -
- Bepaalt benodigde hoeveelheid
- Maakt/mengt poducten
- niet ingevuld -
Egaliseert de ondergrond - niet ingevuld -
- Giet de egalisatiemortel op de vloer
- Strijkt de egalisatiemortel open
- Respecteert de uithardingstijd
- Controleert de kwalitiet en vlakheid van de ondergrond
- Schuurt een te ruwe ondergrond op
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Werkt efficiŽnt samen met collega's
- niet ingevuld -
Communiceert effectief en efficiŽnt - niet ingevuld -
- Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
- Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
- Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
- niet ingevuld -
Gaat om met klanten en/of derden - niet ingevuld -
- Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
- Beantwoordt vragen in een duidelijk begrijpbare taal
- niet ingevuld -
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - niet ingevuld -
- Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- niet ingevuld -
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk - niet ingevuld -
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- niet ingevuld -
Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder - niet ingevuld -
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.