Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding S06 MACHINE(STRAAT), -LIJN instellen
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Leidt uit aangereikte documenten de noodzakelijke parameters, afmetingen, … af - niet ingevuld -
- Voert berekeningen uit
- Leidt productiegegevens af uit de werktekening
- niet ingevuld -
Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen - niet ingevuld -
- Controleert (snij)gereedschappen
- (De)monteert (snij)gereedschappen in de gereedschapshouder en stelt af
- niet ingevuld -
Stelt machine en gereedschap in - niet ingevuld -
- Stelt machine(onderdelen) in
- Stelt agregaten en beveiligingen in/af
- Kiest een programma
- Stelt parameters en coördinaten in
- (De)monteert en stelt hulpstukken in
- niet ingevuld -
Controleert veiligheidsvoorzieningen - niet ingevuld -
- Doet veiligheidscontroles aan de machine - niet ingevuld -
Start, bedient en stopt de machine - niet ingevuld -
- Draait proef
- Interpreteert gegevens en reageert passend
- Stelt parameters af/bij
- niet ingevuld -
Stelt de machine(straat), -lijn om - niet ingevuld -
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd om
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken - niet ingevuld -
Communiceert effectief en efficiënt - niet ingevuld -
- Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
- Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
- niet ingevuld -
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - niet ingevuld -
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- niet ingevuld -
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust - niet ingevuld -
- Houdt de werkplek schoon - niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.