Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding M09 MODEL MAKEN (meubel)
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Analyseert de werkopdracht - niet ingevuld -
- Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
- Bepaalt te gebruiken materialen en toebehoren
- niet ingevuld -
Maakt (technische) tekeningen - niet ingevuld -
- Maakt nieuwe tekeningen of past bestaande tekeningen aan - niet ingevuld -
Stelt (productie)gegevens samen - niet ingevuld -
- Stelt correct en overzichtelijk werkdocumenten op - niet ingevuld -
Maakt een prototype/model - niet ingevuld -
- Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen
- Stelt machine en gereedschap in
- Start, bedient en stopt de machine
- Past onderdelen, indien nodig, manueel of machinaal aan
- Stelt meubel samen
- Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk
- niet ingevuld -
Legt definitieve specificaties vast - niet ingevuld -
- Stelt correct en overzichtelijk defintieve werkdocumenten op
- Bepaalt constructiemethode
- Bepaalt productiemethode
- niet ingevuld -
Registreert en rapporteert - niet ingevuld -
- Stelt de nodige documenten op
- Archiveert en beheert informatie
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
- Werkt efficiŽnt samen met collega's
- niet ingevuld -
Communiceert effectief en efficiŽnt - niet ingevuld -
- Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
- Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
- niet ingevuld -
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - niet ingevuld -
- Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- niet ingevuld -
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk - niet ingevuld -
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.