Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding H26 BESCHADIGDE EN WINDGEVALLEN BOMEN vellen
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Velt (gemarkeerde) bomen met een kettingzaag - niet ingevuld -
- Controleert de werkplek en de toestand van de te vellen bomen
- Bereidt voorafgaand aan de velling de boom voor door het veilig uitvoeren van een stamreiniging
- Verwijdert, indien nodig, wortelaanzetten
- Kiest bij een beschadigde boom de veltechniek in functie van de omgeving en de spanning in de boom
- Behoudt een breuklijst van niet minder dan 10% van de stamdiameter op velhoogte
- Beveiligt bij windval een voor- of achterwaarts hellende wortelplaat met een veilige (hand)lieropstelling
- Zaagt bij windval wortelplaten en stammen kleiner en groter dan zaagbladlengte los met gepaste zaagtechnieken
- Velt windval en beschadigde bomen op een veilige en ergonomische manier
- Gebruikt trek- en stuurlijnen
- niet ingevuld -
Werkt gevelde bomen op met een kettingzaag - niet ingevuld -
- Onttakt de gevelde boom
- Kort het hout door volgens bestek of opdracht
- Brengt markeringen op het hout aan
- Meet het liggend hout op
- Meldt defecten die zelf niet kunnen opgelost worden
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Communiceert effectief en efficiŽnt - niet ingevuld -
- Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
- Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
- niet ingevuld -
Gaat om met derden - niet ingevuld -
- Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
- Beantwoordt vragen in een duidelijk begrijpbare taal
- niet ingevuld -
Werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier - niet ingevuld -
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- Vermijdt risicoís voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen
- Gebruikt materialen, handgereedschap, machines en producten op een veilige manier
- niet ingevuld -
Reinigt de werkzone en ruimt op - niet ingevuld -
- niet ingevuld -
Bouwt eigen deskundigheid op - niet ingevuld -
- Volgt de aangewezen of relevante bijscholingen - niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.