Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding A68 WERKZAAMHEDEN BOSBOUW voorbereiden
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Neemt kennis van de instructie en/of opdracht - niet ingevuld -
- Leest kaarten
- Situeert een perceel in een gebied
- Leest de opgelegde exploitatievoorwaarden
- niet ingevuld -
Houdt bij inzetten van de machines rekening met de weers-, terrein- en bodemomstandigheden - niet ingevuld -
- Schat in of de activiteiten uitvoerbaar en/of wenselijk zijn op het geplande moment
- Meldt problemen als gevolg van de weers-, terrein- en bodemomstandigheden
- Voert preventieve maatregelen ter bescherming van derden uit, zoals het plaatsen van signalisatie
- niet ingevuld -
Bereidt het vellen voor - niet ingevuld -
- Verifieert de merktekens op de te vellen bomen
- Voert preventieve maatregelen ter bescherming van derden uit, zoals het plaatsen van signalisatie
- Evalueert of het vellen kan gebeuren zonder kwaliteitsverlies
- Evalueert of de velling assistentie vereist
- Bepaalt de velrichting rekening houdend met uitsleeproutes, kwaliteitsaspecten, veiligheidsaspecten, terreinomstandigheden
- Kiest de veltechniek in functie van de te vellen boom in de gegeven omstandigheden
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Werkt efficiŽnt samen met collega's
- niet ingevuld -
Werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier - niet ingevuld -
- Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe
- Vermijdt risicoís voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen
- Plaatst waarschuwingsborden
- niet ingevuld -
Ziet toe op veiligheid, gezondheid en milieu bij het besturen van machines - niet ingevuld -
- Vermijdt fysieke risicoís
- Houdt rekening met de mogelijke impact van de werkzaamheden op het milieu
- niet ingevuld -
Bouwt eigen deskundigheid op - niet ingevuld -
- Stelt zich op de hoogte van de (verplichte) beroepsgerichte nascholingen die relevant zijn voor zichzelf en voor de medewerkers
- Volgt de aangewezen of relevante bijscholingen
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.