Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding A49 DAKEN OPMETEN/MODELSPANT MAKEN
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Meet op - niet ingevuld -
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
- Bereidt het opmeten voor
- Bepaalt de benodigde meetgegevens
- Voert opmeetwerkzaamheden uit
- Noteert de gegevens
- Controleert de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en lost eventuele problemen op
- Gebruikt meet- en controlemiddelen
- niet ingevuld -
Zet onderdelen van daktimmerwerk uit - niet ingevuld -
- Zet daktimmerelementen op ware grootte uit
- Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting
- Maakt een modelspant
- niet ingevuld -
Vervaardigt daktimmerelementen op de bouwplaats - niet ingevuld -
- Bepaalt visueel hoe houtelementen optimaal opgedeeld kunnen worden
- Schrijft onderdelen af
- Kort de onderdelen op de juiste afmeting af
- Brengt merktekens aan op de werkstukken
- niet ingevuld -
Vervult de werkadministratie en rapporteert - niet ingevuld -
- Vult opvolgdocumenten in
- Archiveert en beheert de informatie
- Communiceert efficiŽnt mondeling en/of schriftelijk
- Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken - niet ingevuld -
Communiceert effectief en efficiŽnt - niet ingevuld -
- Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collegaís - niet ingevuld -
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - niet ingevuld -
- Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.