Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding A47 WERKVOORBEREIDING INDUSTRIE plannen en voorbereiden
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Identificeert de kenmerken van het order - niet ingevuld -
- Controleert de haalbaarheid
- Bepaalt wat intern in het bedrijf gemaakt kan worden en wat uitbesteed moet worden
- Bepaalt te gebruiken materialen en toebehoren
- Stelt indien nodig aanpassingen voor
- niet ingevuld -
Stelt (productie)gegevens samen - niet ingevuld -
- Stelt (productie)gegevens samen
- Maakt (productie)gegevens
- Bepaalt de productiemethode
- Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
- Bepaalt de productiemiddelen
- Bepaalt de te gebruiken machines
- niet ingevuld -
Koppelt het order aan de verschillende productiefases - niet ingevuld -
- Bepaalt de meest efficiŽnte productiestappen
- Koppelt de productiestappen aan de beschikbare middelen
- Verifieert de beschikbaarheid van de nodige middelen
- Stemt de werkzaamheden af met eventuele onderaannemers
- Draagt de (productie)gegevens over aan de productie
- Maakt (logistieke) afspraken/planning omtrent aanvoer van te verwerken materialen, levering en/of plaatsing
- Controleert de kwaliteit van de werkzaamheden en lost eventuele problemen op
- niet ingevuld -
Leidt uit aangereikte documenten de noodzakelijke parameters, afmetingen, Ö af - niet ingevuld -
- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen
- Leest werkdocumenten
- Leidt uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen, Ö af
- Leidt productiegegevens af uit de werktekening
- niet ingevuld -
Maakt (in overleg) de productie- en personeelsplanning op - niet ingevuld -
- Houdt rekening met de vaardigheden van de medewerkers
- Verdeelt het werk onder de medewerkers rekening houdend met de werkbezetting en werkbelasting
- Stelt de productie- en personeelsplanning op
- Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden
- niet ingevuld -
Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften - niet ingevuld -
- Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
- Neemt de planning door
- Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
- Organiseert de werkplek
- niet ingevuld -
Laat grondstoffen of producten controleren en hun bestemming superviseren - niet ingevuld -
- Beslist over de bestemming van de grondstoffen of producten na controle
- Signaleert tekorten
- Superviseert de uitvoering van de controle volgens de richtlijnen
- niet ingevuld -
Organiseert de bevoorrading van de werkplaats met grondstoffen, producten, consumptiegoederen en laat de voorraad controleren - niet ingevuld -
- Stemt de hoeveelheid te bestellen producten af op de planning en de verwerkingssnelheden
- Verwerkt de gegevens van het verbruik van het materiaal
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
- niet ingevuld -
Communiceert effectief en efficiŽnt - niet ingevuld -
- Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collegaís - niet ingevuld -
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - niet ingevuld -
- Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Stelt preventieve maatregelen voor om problemen te voorkomen
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.