Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding A46 WERKVOORBEREIDING BOSBOUW plannen en organiseren
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Plant en organiseert de werkzaamheden - niet ingevuld -
- Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
- Stelt een werkplan op en organiseert de uitvoering ervan
- Bepaalt de soort grondstoffen
- Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
- Bepaalt de te gebruiken machines
- Bepaalt een optimale werkvolgorde
- Bestelt/reserveert machines en materiaal en grondstoffen
- Laat, indien nodig, externe keuringen uitvoeren en volgt deze op
- Stemt de werkzaamheden af met eventuele onderaannemers
- Schakelt in overleg met de opdrachtgever onderaannemers/derden in, indien nodig
- niet ingevuld -
Organiseert de verplaatsingen van, naar en op de locatie - niet ingevuld -
- Raadpleegt de planning
- Informeert de medewerkers over de opdracht
- Controleert of de benodigde materialen, machines en gereedschappen aanwezig zijn
- Verifieert op basis van vaktechnisch inzicht of de materialen, machines en gereedschappen gebruiksklaar zijn
- Kijkt na of alles correct ingeladen is
- niet ingevuld -
Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en plaatst bestellingen - niet ingevuld -
- Berekent de nodige hoeveelheid materiaal in functie van de opdracht
- Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Meldt tekorten van producten aan de verantwoordelijke
- Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen
- niet ingevuld -
Organiseert de exploitatie en voert (mee) exploitatiewerkzaamheden uit - niet ingevuld -
- Plant de uitrijpistes op het terrein in en duidt ze aan
- Zorgt ervoor dat de uitrijpistes aangelegd worden
- Markeert de bomen (schalmen) in functie van velling of behoud
- Meet het volume van de te vellen bomen (kuberen)
- Bepaalt de kwaliteit van de te vellen bomen
- Plant de stapelplaatsen voor het stamhout op het terrein in en duidt ze aan
- Kiest en voorziet de meest geschikte en efficiŽnte exploitatiemethode en -machines
- Schakelt in overleg met de opdrachtgever een boomverzorger in
- Beoordeelt de kwaliteit van het geveld hout
- Zorgt ervoor dat het geveld hout op de voorziene stapelplaatsen gestapeld wordt
- Zorgt voor het verhakselen van geveld hout, indien van toepassing
- Schakelt in overleg met opdrachtgever een bestuurder van bosbouwmachines in
- niet ingevuld -
Vervult de werkadministratie en rapporteert - niet ingevuld -
- Houdt gegevens bij
- Vult opvolgdocumenten in
- Meldt de reeds genomen maatregelen en/of oplossingen
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
- niet ingevuld -
Communiceert effectief en efficiŽnt - niet ingevuld -
- Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collegaís - niet ingevuld -
Gaat om met klanten en/of derden - niet ingevuld -
- Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
- Stelt zich als aanspreekpunt op
- niet ingevuld -
Werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier - niet ingevuld -
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Vermijdt risicoís voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen
- niet ingevuld -
Bouwt eigen deskundigheid op - niet ingevuld -
- Volgt de recente ontwikkelingen op
- Stelt zich op de hoogte van de (verplichte) beroepsgerichte nascholingen die relevant zijn voor zichzelf en voor de medewerkers
- Volgt de aangewezen of relevante bijscholingen
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.