Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding A45 RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN voorbereiden
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor - niet ingevuld -
- Verwerft inzicht in de bestaande structuren
- Raadpleegt relevante informatie en interpreteert ze
- Situeert het goed in zijn historische en regionale context
- Onderscheidt een authentiek meubel van een kopie of een mariage
- Beoordeelt de materiaaltechnische toestand
- Schat de vereiste hoeveelheden en aard van de materialen en materieel in
- Observeert, beschrijft, schetst of fotografeert een bestaande situatie in functie van de uitvoering van het werk
- Maakt schetsen
- Merkt eventuele gebreken in de oorspronkelijke constructie op
- Vraagt advies bij mogelijk schadelijke vegetatie
- Plant de restauratiewerken en bepaalt mee de werkvolgorde (inclusief mogelijke schadelijke invloed van toekomstige werken)
- niet ingevuld -
Stelt eigen (productiegegevens)samen - niet ingevuld -
- Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
- Bepaalt de te gebruiken machines
- Bepaalt een optimale werkvolgorde
- Bepaalt de vereiste techniek
- niet ingevuld -
Controleert en verzamelt (de voorraad) grondstoffen en materialen - niet ingevuld -
- Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht
- Brengt merktekens aan
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Past zich flexibel aan - niet ingevuld -
Communiceert effectief en efficiŽnt - niet ingevuld -
- Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke - niet ingevuld -
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - niet ingevuld -
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- niet ingevuld -
Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk - niet ingevuld -
- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde
- Richt de werkplaats (ergonomisch) in
- Beperkt stofemissie
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- Houdt de werkplek schoon
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.