Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding A38 GELABELD HOUT beheren/controleren
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor - niet ingevuld -
- Implementeert de Chain of custody methode
- Controleert of nodige vergunningen ter beschikking zijn
- Bepaalt waar en hoe de goederen opgeslagen moeten worden
- niet ingevuld -
Ontvangt en controleert de goederen en producten - niet ingevuld -
- Neemt leveringen in ontvangst en controleert ze
- Houdt gegevens bij over de herkomst, hoeveelheid en kwaliteit
- Brengt de nodige etiketten, markeringen en labels aan
- niet ingevuld -
Slaat de goederen op - niet ingevuld -
- Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
- Plaatst de goederen op de hiertoe voorziene locatie
- Past richtlijnen voor opslag toe
- niet ingevuld -
Registreert en rapporteert - niet ingevuld -
- Registreert de ontvangen goederen
- Stelt de nodige documenten op
- Vult opvolgdocumenten in
- Registreert naspeurigheid
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Communiceert effectief en efficiŽnt - niet ingevuld -
- Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
- Rapporteert eventuele afwijkingen of problemen aan leidinggevenden
- niet ingevuld -
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - niet ingevuld -
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- Respecteert etiketten en markeringen
- Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht
- Houdt de werkplek schoon
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.