Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding A36 WERKVOORBEREIDING HOUT plannen en voorbereiden
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Analyseert de werkopdracht - niet ingevuld -
- Leest, begrijpt en analyseert (werk)tekeningen, plannen en lastenboeken
- Controleert de haalbaarheid
- Bepaalt wat intern in het bedrijf gemaakt kan worden en wat uitbesteed moet worden
- Bepaalt te gebruiken materialen en toebehoren
- Gaat na of er wettelijke verplichtingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden
- niet ingevuld -
Stelt (productie)gegevens samen - niet ingevuld -
- Stelt (productie)gegevens samen
- Maakt (productie)gegevens
- Bepaalt de productiemethode
- Bepaalt de uit te voeren bewerkingen
- Bepaalt de productiemiddelen
- Bepaalt de te gebruiken machines
- Bepaalt een optimale werkvolgorde
- niet ingevuld -
Bereidt voor - niet ingevuld -
- Plant de doorloop van het product (bewerkingen en bewerkingsvolgorde)
- Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
- Stelt werkinstructies op
- Optimaliseert zaagschema’s
- Laat, indien nodig, externe keuringen uitvoeren en volgt deze op
- Stemt de werkzaamheden af met eventuele onderaannemers
- Draagt de (productie)gegevens over aan de productie
- Analyseert problemen en zoekt mee naar oplossingen
- Zorgt voor afstemming tussen werkzaamheden
- Maakt (logistieke) afspraken/planning omtrent aanvoer van te verwerken materialen, levering en/of plaatsing
- Stuurt bij onvoorziene omstandigheden bij indien nodig (te late levering, defect aan de machine, …)
- Ondersteunt en informeert, indien nodig, productiemedewerkers
- Controleert de kwaliteit van de werkzaamheden en lost eventuele problemen op
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Overlegt met betrokkenen bij onduidelijkheden of tekortkomingen
- niet ingevuld -
Communiceert effectief en efficiënt - niet ingevuld -
- Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega’s - niet ingevuld -
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - niet ingevuld -
- Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
- Stelt preventieve maatregelen voor om problemen te voorkomen
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.