Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding A23 TRANSPORT besturen/begeleiden
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Bereidt de verplaatsing van en naar de locatie voor - niet ingevuld -
- Leest en begrijpt werkdocumenten
- Raadpleegt de planning
- Bepaalt de optimale route
- niet ingevuld -
Bedient (interne) transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is - niet ingevuld -
- Bedient transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is
- Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
- niet ingevuld -
Laadt en lost de goederen in en uit overeenkomstig de opdracht - niet ingevuld -
- Schat het gewicht, de volumes en de stabiliteit in
- Laadt, lost (interne)transportmiddelen conform de richtlijnen
- Houdt rekening met de volgorde waarin gelost moet worden
- Laadt en lost in de vrachtwagen
- niet ingevuld -
Bevestigt en beveiligt de lading - niet ingevuld -
- Zet losse delen vast zodat ze niet kunnen verschuiven tijdens de verplaatsing
- Brengt bescherming aan om goederen extra te beschermen
- Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisicoís
- Zorgt ervoor dat de machines, het materieel, de grondstoffen en de beheerresten, klaarstaan voor het transport naar en van de locatie
- Benut optimaal de beschikbare ruimte van het transportvoertuig
- Zekert en beschermt de lading
- niet ingevuld -
Rijdt met het voertuig van en naar de locatie - niet ingevuld -
- Bestuurt het voertuig conform de verkeersregels
- Gebruikt navigatiemateriaal indien van toepassing
- Schat de afstanden, leveringstijden en snelheid in
- niet ingevuld -
Levert goederen - niet ingevuld -
- Stelt de vrachtwagen veilig en correct op
- Brengt signalisatie aan op de openbare weg indien nodig
- Beschermt het gebouw en de ruimtes indien nodig
- Lost de goederen
- Herschikt de ladeing indien nodig
- niet ingevuld -
Voert werkadministratie uit - niet ingevuld -
- Vult opvolgdocumenten in
- Verzekert dat de nodige documenten correct ingevuld zijn
- Int, indien van toepassing, na afloop van de verhuizing de betaling bij de klant
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Werkt efficiŽnt samen met collega's
- niet ingevuld -
Communiceert effectief en efficiŽnt - niet ingevuld -
- Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke - niet ingevuld -
Gaat om met klanten en/of derden - niet ingevuld -
- Gaat respectvol en beleefd om met klanten en/of derden
- Beantwoordt vragen in een duidelijk begrijpbare taal
- niet ingevuld -
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - niet ingevuld -
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.