Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding A20 SPUITROBOT bedienen/opvolgen
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Stuurt de installatie - niet ingevuld -
- Start de installatie op
- Verzorgt de toevoer
- Bedient de installatie
- Positioneert het werkstuk
- Organiseert een zo efficiŽnt mogelijk procesverloop
- Stopt de installatie
- niet ingevuld -
Bewaakt het (geautomatiseerd) proces en stuurt indien nodig bij - niet ingevuld -
- Doet controles/controlerondes
- Merkt afwijkingen, storingenÖ of nood aan preventief onderhoud op en reageert op gepast
- Regelt de installatie bij
- Regelt parameters/coŲrdinaten bij
- Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
- niet ingevuld -
Voert kwaliteitscontroles uit - niet ingevuld -
- Controleert (visueel) de kwaliteit van de behandelde oppervlakken
- Vergelijkt resultaten met richtwaarden
- Merkt afwijkingen aan producten op
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
- niet ingevuld -
Reinigt de installatie en bergt het gereedschap zorgvuldig op - niet ingevuld -
- Reinigt de installatie/machinestraat, -lijn
- Reinigt het spuitpistool
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Werkt efficiŽnt samen met collega's
- niet ingevuld -
Communiceert effectief en efficiŽnt - niet ingevuld -
- Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
- Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
- niet ingevuld -
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - niet ingevuld -
- Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- niet ingevuld -
Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust - niet ingevuld -
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.