Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding A15 MAGAZIJN beheren - GOEDEREN opslaan
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Organiseert de dagelijkse werkzaamheden - niet ingevuld -
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met een logische werkvolgorde
- Stelt een planning op
- Leest en begrijpt de bestellingen/instructies
- niet ingevuld -
Organiseert het magazijn - niet ingevuld -
- Bepaalt waar en hoe de goederen opgeslagen moeten worden
- Stippelt een efficiŽnte routing uit
- Bepaalt de benodigde materialen en hulpmiddelen
- niet ingevuld -
Ontvangt en controleert de goederen en producten - niet ingevuld -
- Neemt leveringen in ontvangst en controleert ze
- Meet de lading op indien nodig
- Controleert indien nodig de vochtigheid van het hout
- Controleert de goederen visueel
- Gebruikt leestoestellen voor codes
- Leest codes en symbolen
- Leest en begrijpt de vervoerdocumenten
- Lost de inkomende goederen
- Tekent de vervoerdocumenten voor ontvangst
- Houdt gegevens bij over de herkomst, hoeveelheid en kwaliteit
- Onderneemt de nodige stappen om geweigerde goederen terug naar de afzender te sturen
- niet ingevuld -
Bereidt de opslag van de goederen voor - niet ingevuld -
- Pakt de binnengekomen goederen uit
- Zorgt voor de verwerking van het verpakkingsmateriaal
- Sorteert de goederen
- Brengt de nodige etiketten, markeringen en labels aan
- niet ingevuld -
Slaat de goederen op - niet ingevuld -
- Controleert de reeds opgeslagen goederen en de locatienummers
- Plaatst de goederen op de hiertoe voorziene locatie
- Past richtlijnen voor opslag toe
- Geeft instructies aan de medewerkers over de goederen
- niet ingevuld -
Beheert en inventariseert de voorraad - niet ingevuld -
- Houdt de voorraden bij
- Beheert de voorraden
- Controleert de voorraad
- Signaleert tekorten
- Controleert periodiek de hoeveelheid aanwezige benodigde materialen en materieel
- niet ingevuld -
Vult (opvolg)documenten in - niet ingevuld -
- Registreert de ontvangen goederen
- Maakt een lijst met beschadigde producten
- Stelt de nodige documenten op
- Beschikt over basisvaardigheden ICT
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Werkt efficiŽnt samen met collega's
- niet ingevuld -
Communiceert effectief en efficiŽnt - niet ingevuld -
- Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
- Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
- niet ingevuld -
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - niet ingevuld -
- Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
- Werkt ergonomisch
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBMís en CBMís volgens de specifieke voorschriften
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling
- niet ingevuld -
Reinigt de werkzone en ruimt op - niet ingevuld -
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.