Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding A14 ORDERS PICKEN
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor - niet ingevuld -
- Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
- Leest en begrijpt werkdocumenten
- niet ingevuld -
Bedient (interne) transport- arbeidsmiddelen, waarvoor hij bevoegd is - niet ingevuld -
- Verplaatst goederen veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze
- Organiseert tussentijdse opslag rekening houdend met de omstandigheden
- niet ingevuld -
Pickt volgens de instructies van de ordervoorbereiding en stelt de pakketten, partijen, ... samen - niet ingevuld -
- Gebruikt leestoestellen voor codes
- Bedient interne transportmiddelen
- Leest locatiecodes
- Leest codes en symbolen
- Reserveert de bestellingen
- Maakt een orderverzamellijst op
- Kiest een efficiŽnte route voor het verzamelen van orders
- niet ingevuld -
Maakt orders klaar voor transport - niet ingevuld -
- Stelt een order samen
- Controleert of alle onderdelen aanwezig zijn
- Verzamelt de orders
- Zet de orders klaar volgens een logische verwerkingsvolgorde
- Vervoert de goederen naar de distributiezone
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Werkt efficiŽnt samen met collega's
- niet ingevuld -
Communiceert effectief en efficiŽnt - niet ingevuld -
- Rapporteert aan leidinggevenden/verantwoordelijke
- Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke
- niet ingevuld -
Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn - niet ingevuld -
- Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
- niet ingevuld -
Reinigt de werkzone en ruimt op - niet ingevuld -
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.