Via een individuele beroepsopleiding (IBO) kan je zelf uw werknemer vormen door hem gericht en op maat van uw bedrijf op te leiden.

Wat is IBO?

 • Een IBO is een opleiding op de werkvloer waarbij jouw medewerker(s) de IBO-cursist opleiden tot een geschikte werknemer voor jouw bedrijf;
 • Het is een opleiding op maat, met een individueel opleidingsprogramma;
 • Een IBO kan van 4 tot 26 weken duren, afhankelijk van de competentiekloof die overbrugd moet worden.
 • De werkgever betaalt een forfaitaire maandpremie die afhankelijk is van het toekomstig loon van de IBO- cursist. Hiervoor geeft de werkgever het voltijdse normale brutoloon van de functie door. VDAB berekent dan welk maandbedrag de werkgever verschuldigd is aan VDAB;
 • De werkgever verplicht zich ertoe de cursist onmiddellijk na het einde van de opleiding in de aangeleerde functie in loondienst te nemen met een contract van onbepaalde duur of bepaalde duur. Bij een contract van bepaalde duur dien je als werkgever wel aan te tonen dat deze manier van werken overeenstemt met het gangbare aanwervingsbeleid.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

 • Hij/zij is ingeschreven bij VDAB;
 • Hij/zij heeft zijn/haar vorige job niet opgezegd om met een IBO in uw bedrijf te starten;
 • Niet over de nodige vaardigheden/competenties beschikken om deze functie uit te voeren;
 • Hij/zij heeft nog niet eerder in jouw bedrijf gewerkt. Let wel: vóór de start van de IBO mag hij/zij wel een korte periode (max. 4 weken) bij jou gewerkt hebben als uitzendkracht;
 • Een geldige arbeidskaart en verblijfsvergunning hebben (indien van toepassing);

Voordeel voor het bedrijf

 • De kandidaat werknemer wordt opgeleid op maat van het bedrijf;
 • Het bedrijf verplicht zich ertoe de cursist te begeleiden en een praktische opleiding te verstrekken in functie van het aan te leren beroep.

Rol van Woodwize

 • Begeleiden van het bedrijf bij het opstellen of aanpassen van het opleidingsprogramma voor IBO;
 • Ondersteuning bij het afhandelen van de administratieve formaliteiten;
 • Technische ondersteuning en begeleiding van cursist en bedrijf.

Rol van de IBO-consulent(e)

 • Opmaken van de contracten;
 • Opvolging en begeleiding van de cursist.

 

Meer info