Oira Hout

Risicoanalysetool OiRA HOUT

Wat is OiRA?

OiRA staat voor “Online Interactive Risk Assessment” en is een initiatief van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Het is een gratis online tool die, vooral voor de kleine(re) bedrijven, een handig instrument is om de wettelijk verplichte risicoanalyses, en de daaraan gebonden maatregelen, voor te bereiden en uit te voeren. Voor België bestaan er reeds OiRA-tools voor de kappers- en de bouwsector, de horeca, de schoonmaaksector en dus ook voor de houtsector.

Hoe werkt OiRA?

OiRA is een specifieke preventiegids, een leidraad, die de onderneming stap voor stap begeleidt bij het inventariseren van de verschillende risico’ s, het bepalen van gepaste preventiemaatregelen en het aanspreken van dienstverleners die daarbij kunnen helpen.

Zo komt men tot een eerste globale risicoanalyse en biedt de tool hulp om een actieplan op te maken op korte termijn (jaaractieplan) en voor langere termijn (globaal preventieplan).

OiRA is er voor de zaakvoerders en preventieadviseurs van kleine(re) ondernemingen, maar kan evenzeer de preventieadviseurs, technische adviseurs en leerkrachten in een schoolomgeving “voeling” geven met de voorwaarden voor een degelijk preventiebeleid. Denken we maar aan de verkennende bezoeken door adviseurs en leerkrachten aan stagebedrijven. Daarbij zelf een globale kennis bezitten en OiRA Hout in het stagebedrijf aanbevelen, is een sterke meerwaarde in het sensibiliseren van de bedrijven.

Woodwize en OiRA Hout

Voor de houtsector is Woodwize het eerste aanspreekpunt voor vragen over de tool. Op regelmatige tijdstippen organiseert Woodwize ook opleidingen voor werkgevers, preventieadviseurs en leidinggevenden.

Iets niet duidelijk of bijkomende vragen? Neem gerust contact op met Stefan Hinnekens.

 

OiRA-tool