Duale opleidingen

Waarom wachten tot jongeren in dienst komen en dan merken dat ze vaardigheden missen?
Waarom jongeren niet het beste van twee werelden laten combineren, Leren en Werken?

Help mee aan de opleiding van de werknemers van de toekomst. 

Duaal Leren richt zich op arbeidsrijpe jongeren en is een volwaardig alternatief voor het voltijds onderwijs, waarbij de jongere minimaal 60% leert op de werkvloer, in een bedrijf.

Download brochure Woodwize Duaal Leren 

Wat wordt mij geboden?

 • Volledig schooljaar minimum 20u per week op jouw werkvloer
 • Gemotiveerde arbeidsrijpe leerlingen uit 7 BSO
 • Deskundige begeleiding door sector en onderwijs
 • Gratis mentoropleiding (tot einde 2019)

Wat wordt van mij als leerwerkbedrijf verwacht?

 • Aanduiden van een opgeleide mentor
 • Tijd, ruimte en middelen om de leerling op te leiden
 • Jouw bedrijf laten erkennen als leerwerkbedrijf
 • De begeleider van de school toe laten om de leerling op te volgen op de werkplek
 • Tijd vrijmaken voor evaluatie
 • Uitvoeren van het opleidingsplan van de leerling
 • Betalen van een leervergoeding aan de jongere

9 goede redenen om te starten met duaal leren.

 • Het aanbod van goed opgeleide toekomstige werknemers vergroot
 • Betere rekruteringsmogelijkheden
 • De lerende is opgeleid op de machines uit jouw productieomgeving
 • Stroomt de lerende nadien in het leerwerkbedrijf in, dan is de kans op verloop lager
 • Een positieve ervaring met werkplekleren is goede PR
 • De (her)kenbaarheid en imago van jouw bedrijf verhogen
 • Onderwijs de kans bieden om de evoluties op de arbeidsmarkt te volgen
 • Leerlingen de kans bieden om de opgebouwde (theoretische) kennis in de praktijk om te zetten
 • Opbouwen van een netwerk met onderwijs