HR advies

Wenst u het HR-beleid binnen uw onderneming te verbeteren? U ziet hiervoor door de bomen het bos niet meer? Dan kan ons HR-advies een oplossing bieden.

We zoomen samen met u in op thema’s zoals personeelsplanning, onthaal, opleiding, competentiebeleid, werkbaar werk…  Wij kunnen u helpen en mogelijke oplossingen voorstellen voor uw HR-vragen. Af en toe geven wij u zelfs een duwtje in de rug en helpen u om ‘out of the box’ te denken.

Lees meer >

CAO 104

Vanaf januari 2013 moeten alle ondernemingen uit de privé sector met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers (45+) opstellen.  Indien uw onderneming meer dan 20 werknemers telt op de eerste werkdag van 2013, dan dient u een plan op te stellen. Voor de telling houdt u rekening met het aantal werknemers in dienst + uitzendkrachten uitgedrukt in voltijdse equivalenten. Deze telling wordt voor 4 jaar vastgelegd.

In het plan dient u maatregelen op te nemen, op maat van uw onderneming, die betrekking hebben op het langer aan de slag houden van uw 45-plussers of om het aantal 45-plussers binnen uw onderneming te verhogen.

Lees meer >