Geplande activiteiten

Voor zaakvoerders die zelf het preventiebeleid voor hun rekening nemen, voor leidinggevenden uit de houtverwerkende bedrijven en voor gediplomeerde preventieadviseurs (met of zonder ervaring), die hun kennis up-to-date willen houden.

Als preventieadviseur heeft u het recht en de plicht u bij te scholen. U moet namelijk op de hoogte blijven van de wijzigingen in de reglementering over het welzijn op het werk en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang , m.a.w. mee zijn met de actualiteit is de boodschap. Dit “mee zijn met de actualiteit” betreft niet enkel en alleen de theoretische kennis maar vooral ook de toepassing in de praktijk. Vandaar dat Woodwize en SBM de handen in elkaar slaan en u de kans bieden deel te nemen aan deze bijscholing specifiek gericht naar de houtsector.

In 3 avondsessies gaan we op een praktische manier dieper in op de vaak voorkomende problemen binnen de houtsector waarmee u als preventieadviseur wordt geconfronteerd..

INSCHRIJVEN

Kom naar de studiedag over veilig en duurzaam werk in de houdsector en maak kennis met de nationale OiRA-tool. Met de OiRA-tool maak je een risicobeoordeling die afgestemd is op de vereisten van jouw micro- of kleine onderneming.

Programma:

18.00 uur: Onthaal met koffie en broodjes
19.00 uur: Voorstelling van de houtsector - Analyse van de ongevallen en beroepsziekten statistieken (Stefan Hinnekens)
19.20 uur: Wettelijke kadering en verwachtingen van het Toezicht op het Welzijn van het Werk (TWW) - Hoe de OiRA-tool kleinere ondernemingen kan helpen bij een inspectie van het TWW
19.50 uur: Praktijkvoorbeelden uit de campagne: wat zijn de belangrijkste risico’s in de sector en mogelijke oplossingen. - De OiRA tool is hierbij het uitgelezen hulpmiddel (Marina Dhondt)
20.30 uur: Vragenronde
21.00 uur: Netwerkmoment
21.45 uur: Einde

INSCHRIJVEN

Asbest en gevaarlijke producten zijn en blijven actuele thema’s voor elke organisatie, in om het even welke sector. Een minimale kennis, weten wat van je verwacht wordt en welke partners jou in deze materie kunnen bijstaan, zijn dan ook minimale vereisten!

Tijdens deze infonamiddag wordt je een kapstok aangereikt om op een praktische en pragmatische manier om te gaan met deze twee belangrijke thema’s. Een “must be there” indien je werk wil maken van deze topics. Beheer(s) je de thema’s reeds, dan is een ervaringsuitwisseling misschien de reden om jou te mogen ontmoeten op 19 november.

Programma:

13.00 uur: Onthaal
13.30 uur: Verwelkoming en inleiding
13.40 uur: Asbest: ‘best’ de risico’s en de preventiemaatregen vooraf kennen!
Wetgeving en overzicht m.b.t. het thema. Hoe omgaan met asbest: praktische toelichting en getuigenissen van op het terrein.
spreker: Christian Depue (Constructiv)

15.00 uur: Pauze
15.15 uur: Praktisch omgaan met gevaarlijke producten
Gevaarlijke producten komen voor in alle productiebedrijven. Tijdens deze infosessie wordt je een praktische toelichting gegeven over de wettelijke basisvereisten m.b.t. een veilige en gezonde omgang met gevaarlijke producten.
sprekers: Marina Dhondt (Wood.be) & Stefan Hinnekens (Woodwize)

16.30 uur: einde infonamiddag

GEANNULEERD

 

Voorbije activiteiten

 • Re-integratie van langdurig zieken - donderdag 9 mei 2019 - presentatie
 • Studiedag machineveiligheid & veilig onderhoud van machines - 7 februari 2019
 • Start reeks van 3 avondlessen “Ongevallenpreventie in de houtsector” - 4 december 2018 - Kortrijk
 • Hoe OiRA Hout vormgeeft aan jouw preventiebeleid - 22 november 2018 - Profel Overpelt - presentatie
 • Infosessie: Werken met derden en uitzendkrachten - 15 november 2018 - Sint-Denijs-Westrem - presentatie
 • Bedrijven en scholen: samen voor een veiligere hout- en meubelsector! - 23 oktober 2018 - Flanders Expo Gent - presentatie
 • Infosessie: Hoe arbeidsongevallen en beroepsziekten vermijden? - 24 april 2018 - presentatie 1 - presentatie 2
 • Infoavond vernieuwde risicoanalysetool OiRA Hout - 27 maart 2018 - presentatie
 • Studiedag onderwijs: Veilig op stage - 22 februari 2018 - presentatie
 • Infosessie: 'Preventiebeleid: Wat verwacht de overheid van u?' - 8 februari 2018 - presentatie 1 - presentatie 2 - presentatie 3
 • Netwerkevent PUUR PROF - 26 januari 2018
 • Social Partner Project on Challenges and Perspectives of the European Woodworking sectors - Seminar in Porto - 7 december 2017 - presentatie
 • Veilig op stage (infosessie voor leerkrachten) - 19 oktober 2017 - presentatie
 • Infosessie EHBO en AED - 16 november 2017
 • Infosessie brandpreventie (gastbedrijf Unilin Wielsbeke) -16 mei 2017 - presentatie deel1 - presentatie deel2
 • Infonamiddag: KB Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers (Gent) - 21 maart 2017 - download presentatie
 • Succesvol communiceren - 14 en 16 maart 2017
 • Infonamiddag: KB Psychosociale Aspecten (Gent) - 2 februari 2017 - download presentatie
 • Voldoet uw bedrijf aan de verplichte risicoanalyses? - Meer info
 • Veiligheid in de bosbouw - 8 december 2016 - www.inverde.be/cursus/2137
 • Infosessie Brandpreventie - 15 november 2016
 • Woodwize: partner van 'The way to health and safety' - 19 oktober 2016
 • Veiligheid onder spanning - 20 en 22 september 2016 - download presentatie