BEVRAGING DUAAL LEREN

Om het ESF-project te evalueren en ons te helpen om Duaal Leren als succesvolle opleidingsvorm van de toekomst te positioneren is een online enquête uitgevoerd. Omwille van de beperkte doelgroep die bereikt kan worden is het niet aangewezen om op basis van de resultaten verregaande conclusies te trekken. De resultaten zijn richtinggevend en bieden ze voldoende informatie om duaal leren verder te ontplooien. 

De bevraging richt zich naar 3 doelgroepen: 

Onderwijs

Leerkrachten, trajectbegeleiders, TA(C), coördinatoren en directies

Leerlingen

Jonge technische creatievelingen met ‘goesting’ om hout te bewerken.

Bedrijven

Zaakvoerders, mentor, verantwoordelijken Duaal Leren