Opleidingen bedienden PC126 via Woodwize

Sinds begin 2022 kan je voor alle opleidingen voor bedienden PC126 terecht bij Woodwize. We hebben daartoe een open opleidingsaanbod voor bedienden geïntegreerd in onze opleidingskalender. Ben je een bediende PC126, dan kan je deze opleiding gratis volgen, tenzij anders vermeld.

Uiteraard kan je ook nog altijd terecht bij het opleidingsaanbod van Cevora. Met hen hebben we een samenwerkingsprotocol afgesloten. Net zoals vroeger kunnen bedienden PC126 zich ook inschrijven voor opleidingen die Woodwize organiseert voor arbeiders (bvb CNC, CAD CAM, mentoropleiding…). Ook hier zijn de meeste opleidingen gratis of wordt een financiële tussenkomst voorzien.

Opleidingspremies

Voor bedienden uit PC126 die jonger zijn dan 45 jaar en interne of externe opleidingen volgen, georganiseerd of aangeboden door de werkgever, is een opleidingspremie van 7 euro per opleidingsuur (maximaal 6 uur/dag) voorzien. Voor werknemers van 45 jaar en ouder kan de werkgever een premie aanvragen van 14 euro per uur (maximaal 6 uur/dag).

Let wel, deze premie wordt niet toegekend als er al een andere tussenkomst voorzien is, zoals het Vlaams opleidingsverlof, betaald educatief verlof, het gratis opleidingsaanbod van Woodwize, betaling via KMO-portefeuille of andere opleidingen waarvoor de werkgever (on)rechtstreeks een toelage ontvangt.

Bieden werkgevers hun bedienden opleidingen aan via een online leerplatform, dan ontvangen ze een premie van 200 euro per licentie op jaarbasis.

Voor het premiestelsel geldt een maximaal bedrag van 2.500 euro per onderneming of 125% van de werkgeversbijdrage van de onderneming voor vorming en opleiding van bedienden.

Op onze website vind je een voorbeeldtabel van gegevens die nodig zijn voor de aanvraag van deze premies.

Aanvraag premies

 
MEER INFORMATIE?

bedienden@woodwize.be

 

Heb je een specifieke vraag voor een welbepaalde opleiding voor je bediende(n) PC126 en vind je (nog) niet wat je zoekt? Contacteer ons. Dan kijken we samen hoe we je hierbij kunnen helpen

Let wel, voor bedienden van bedrijven PC125 verandert er niets. Zij blijven bij PC200 en kunnen dus voor al hun opleidingsvragen terecht bij Cevora.

 

publicatiedatum: 03-01-2023