2023

Beste lezer, vooreerst wens ik je, in naam van gans ons team, een welgemeend “Gelukkig Nieuw Jaar”!

2023 wordt een jaar van vele uitdagingen. In haar State of the Union-toespraak in september 2022 heeft Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, 2023 namelijk uitgeroepen tot het Europees Jaar van de vaardigheden - Year of Skills. Als sectoraal opleidingsfonds juichen wij dit themajaar uiteraard van harte toe.

Europa staat voor grote uitdagingen: de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis, de groene en digitale transitie, de veranderende arbeidsmarkt enz… Om deze uitdagingen aan te gaan, zullen vaardigheden een centrale rol spelen. Het is belangrijker dan ooit om van en met elkaar te leren, om een leven lang te leren, vooral in moeilijkere tijden. En ook de Arbeidsdeal verplicht ons om anders te kijken naar het opleiden van onze medewerkers. Er komt een individueel opleidingsrecht, je moet een jaarlijks opleidingsplan voorleggen en er komt extra aandacht voor risicogroepen. Laat ons dan van de nood een deugd maken. Want een inclusieve aanpak van opleiding en levenslang leren bevordert de sociale, ecologische en economische duurzaamheid.

Helaas zien wij de laatste jaren onze opleidingscijfers stelselmatig dalen. Waar we tot en met 2018 nog mooie stijgende cijfers mochten noteren, zagen we in 2019 een stagnatie hiervan. 2020 en 2021 waren om de gekende redenen niet onze beste jaren, wat zich ook in de opleidingscijfers vertaalde. Maar we hadden van 2022 meer verwacht. Voor het derde jaar op rij dalen onze cijfers mbt bedrijfsinterne opleidingen. We zitten op het laagst aantal geregistreerd opleidingsuren in bijna 10 jaar tijd!

Nochtans blijkt uit de werkbaarheidsbevraging, die wij in 2021 uitvoerden, dat investeren in opleidingen loont. Investeren in opleidingen maakt dat je de werknemers aan je bedrijf bindt. Dank zij opleidingen kan je werknemers in een nieuwe functie of job inzetten. Goed opgeleide werknemers spelen een sleutelrol in de economische en ecologische transitie.

We hebben onze opleidingsaanbod het afgelopen jaar verder aangepast aan de noden van de sector. Vind je toch nog hiaten of zijn er bepaalde opleidingen die jij nodig acht, maar die je (nog) niet in ons aanbod terugvindt, geef ons een seintje. We proberen dan om een passende oplossing aan te bieden.

We hopen dat we van 2023 samen een echt jaar van vaardigheden kunnen maken. Benut de aanwezige vaardigheden in je bedrijf, maak je klaar voor toekomst door in te zetten op het verwerven van nieuwe vaardigheden. Daar gaat het om in 2023, het Year of Skills.

 

publicatiedatum: 01-01-2023