70-20-10 leerprincipe

70-20-10 leerprincipe

Bij de ontwikkeling van werknemers staat het leren zelf vaak centraal.  Maar om je medewerkers écht succesvol te kunnen ontwikkelen moet niet het leren centraal staan, maar wel het uiteindelijke presteren van de werknemer. Om dat te realiseren lichten we het 70-20-10-leerprincipe toe. Daarin maken we onderscheid tussen drie vormen van leren: informeel, formeel en sociaal leren. Allemaal dragen ze bij aan het succesvol presteren van de werknemer, maar wat zijn precies de verschillen?

  • 70% voor het leren op de werkplek
  • 20% voor sociaal leren door samen te werken, te coachen en het aanleveren en verwerken van feedback
  • 10% voor formeel leren door middel van klassieke trainingen, gestructureerde leermodules

Het 70-20-10 leerprincipe legt vooral veel nadruk op leren op de werkplek vanwege de groeiende behoefte aan een voortdurend leerproces. Omdat de wereld steeds sneller verandert, veroudert kennis ook steeds sneller. Van mensen wordt steeds meer verwacht dat ze aan een hoge snelheid schakelen. Tijd is namelijk geld! Informeel en al werkend leren sluit bovendien goed aan bij het inzicht dat mensen het liefst leren volgens ‘vallen en opstaan’.

Wil je meer te weten komen over deze 70-20-10 leerprincipe?

Lees dan zeker deze bijlage

 

publicatiedatum: 20-12-2022