Sectoraal preventie-instituut

Ons Veiligheids- en Welzijnsbeleid erkend als sectoraal preventie-instituut.

Na jaren van overleg en afstemming met de sociale partners, paritaire comités en overheidsinstelling Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico's) zijn de sectororganisaties Constructiv (bouw) en Woodwize (hout) erkend als sectorale preventie-instituten.

Wat betekent dat nu? Dat betekent dat onze sectorale dienst Veiligheids- en Welzijnsbeleid vanaf het najaar 2022 bedrijven uit de hout- en meubelsectoren met een verzwaard risico arbeidsongeval zal begeleiden en opvolgen.

Voor de andere sectoren nemen de verzekeringsinstellingen deze taak verder op zich.

Wie bepaalt de bedrijven met verzwaarde risico’s?

Fedris berekent de risico-index van de privésector, activiteitssectoren en ondernemingen en maakt een lijst op van ondernemingen die als verzwaard risico worden beschouwd. Ze baseert zich daarvoor op de gegevens in haar gegevensbank die worden aangeleverd door de verzekeringsinstellingen.

Bedrijven hebben een verzwaard risico wanneer hun risico-index gedurende een observatieperiode van drie jaar meer dan twee keer hoger was dan hun sector en meer dan 4,5 keer hoger dan de privésector.

Concreet

Bedrijven met een verhoogde kans op een verzwaard risico ontvangen in het tweede jaar van de observatieperiode een schrijven van Fedris. Fedris stelt hen daarin op de hoogte van het feit dat ze zich in een gevarenzone bevinden. Fedris dringt daarbij aan op een dringende aanpak van de preventie van arbeidsongevallen. De dienst geeft de bedrijven met andere woorden nog wat ruimte om zelf initiatief te nemen.

Elk najaar wordt een officiële lijst opgesteld en worden de preventie-instituten en de verzekeringsmaatschappijen op de hoogte gesteld welke bedrijven na drie jaar observatieperiode begeleid moeten worden. En dit is niet vrijblijvend. Een bedrijf met de classificatie verzwaard risico betaalt een extra premie aan Fedris.

Voorkomen is beter dan genezen

Met een eenvoudig maar degelijk preventiebeleid kan je veel problemen voorkomen. Wacht dan ook niet tot je als bedrijf aangeschreven wordt of daadwerkelijk de classificatie verzwaard risico ontvangt. Neem het initiatief zelf in handen en maak werk van preventie.

Hulp nodig? Woodwize zet je graag op weg en ondersteunt je waar het kan.

Meer info

stefan@woodwize.be

 

publicatiedatum: 08-08-2022