Tips voor mentoren

Tips voor mentoren

Woodwize streeft naar een verdere professionalisering van mentoren. We willen de vakmensen van vandaag en morgen versterken, ondersteunen, inspireren en adviseren.

Hierbij enkele algemene tips voor een vlottere samenwerking met je (nieuwe) medewerkers.

Wat altijd werkt: Bied structuur in het werk!

Taken
 • Baken taken af
 • Splits taken op in deeltaken
 • Laat slechts één taak per keer uitvoeren
Omgeving
 • Creëer een ordelijke omgeving waarin alles een vaste plaats heeft
 • Label producten (eventueel met pictogrammen)
 • Gebruik een beeldwoordenboek
Regels
 • Stel vanaf het begin van de samenwerking duidelijke regels op omtrent wat mag/niet mag
 • Maak regels visueel
 • Volg de regels consequent
 • Reageer direct op ongewenst gedrag
Dagschema
 • Overloop bij de start van de dag de taken
 • Schrijf dagschema’s uit of laat deze uitschrijven (op papier / bord / …)
 • Geef exacte timing weer in het dagschema
 • Laat de medewerker gebruikmaken van memoblokjes, lijstjes,… als reminder

Gedrags- en ontwikkelings stoornissen

Hoe omgaan met gedrags- en ontwikkelings stoornissen op het werk? Het belangrijkste? Vertrek altijd vanuit de sterktes van de persoon die voor je staat. Vertrek niet vanuit de ‘beperking’ die iemand heeft. Iedereen is goed in bepaalde zaken, en minder goed in andere zaken. Begrip voor je medewerkers haalt het beste in hen naar boven, en daar is iedereen bij gebaat. Iedereen is anders.

Hierbij specifieke tips voor het omgaan met enkele gedrags- en ontwikkelings stoornissen:

 

publicatiedatum: 01-10-2022