EHBO

EHBO: een levensnoodzakelijke kennis op (en naast) de werkvloer!

Ooit word je er (on)rechtstreeks mee geconfronteerd: een ernstig ongeval, een hartfalen … waarbij de hulpdiensten op interventie komen. Wat zijn de eerste belangrijke basishandelingen meteen na het ongeval?

  1. Stel altijd zelf jouw eigen veiligheid voorop en kijk of je het slachtoffer kan benaderen zonder zelf risico te lopen: vb. een nog draaiende machine, intern verkeer dat passeert, vluchtig product …
  2. Schat de toestand van het slachtoffer in.
  3. Verwittig zelf, of via omstaanders, de hulpdiensten en verstrek duidelijke info over wie je bent, de plaats en aard van het ongeval, de kwetsuren en de toestand van het slachtoffer.
  4. Dien ondertussen eerste hulp toe in afwachting van de hulpdiensten. De dispatching van de hulpdiensten staat je mogelijk bij.
  5. Geef bij aankomst van de hulpdiensten een duidelijke beschrijving van de vaststellingen bij het slachtoffer en de uitgevoerde handelingen.
  6. Blijf in de nabijheid om eventueel bijkomende ondersteuning te bieden, ook nadat de hulpdiensten hebben overgenomen.

Even een waargebeurd verhaal… Vul altijd het EHBO-register in!

In een bedrijf dat houten verpakkingen op maat maakt, krijgt een werknemer een splinter in de vinger tijdens normale werkzaamheden. “Niets ernstigs”, denkt de man en werkt gewoon verder. Enkele dagen later is zijn vinger stevig ontstoken en moet hij bij de huisarts langs. Die verwijst hem door naar het ziekenhuis. Daar wordt de splinter verwijderd en de inwendige ontsteking en aantasting van een pees gereinigd.

Het resultaat van die kleine splinter? Een werkonbekwaamheid van bijna 3 maanden… De arbeidsongevallenverzekering komt niet tussenbeide omdat het ongeval niet is aangegeven en er geen EHBO-interventie en -registratie is gebeurd. Uiteraard niet, de man dacht dat het vanzelf zou overgaan. Boodschap: laat zelfs onbenullige kwetsuren altijd verzorgen en registreren!

 

Geïnteresseerd in de vier uur durende initiatiemodule erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV)?

Neem gerust contact met ons op: info@woodwize.be of stefan@woodwize.be

 

publicatiedatum: 28-03-2022