Houtstof

Van 17 tot en met 21 oktober 2021 vond in Flanders Expo te Gent de driejaarlijkse houtvakbeurs Prowood plaats. Tijdens deze beurs, op dinsdag 19 oktober, organiseerde Woodwize een veiligheidsseminarie rond de veiligheids- en gezondheidsrisico's van houtstof. Op het einde van het seminarie werd het startschot gegeven voor de gezamenlijke preventiecampagne van Fedris en Woodwize rond de risico's van houtstof.

"Jouw werkt verdient applaus. Jouw aandacht voor houtstof ook?" Onder die noemer lanceerden Fedris en Woodwize, het kennis- en opleidingscentrum voor de Belgische hout- en meubelsectoren, afgelopen week hun campagne die moet wijzen op de mogelijke schadelijke gevolgen van houtstof. In het bijzonder gaat het hierbij om de verhoogde kans op neus- of sinuskanker voor wie gedurende lange tijd in de houtsector actief is of was.

Hierbij werd er ook een uiteenzetting gegeven over het voortgezet gezondheidstoezicht naar neus- en sinuskankers bij ex-houtbewerkers. Personen die symptomen van neuskanker ondervinden (bv. spontane neusbloedingen, minder reuk, enz.) kunnen, onder bepaalde voorwaarden, via het voortgezet gezondheidstoezicht tot twee keer per jaar gratis een neusonderzoek laten uitvoeren bij een NKO-arts.

Neem voor meer info over de symptomen van neuskanker en het voortgezet gezondheidstoezicht een kijkje in onze nieuwe folder. Daarnaast kan je ook altijd terecht op de website van Woodwize voor eerstelijns advies en informatie over specifieke (veiligheids)opleidingen.

Communicatiemateriaal

Bij de lancering van een nieuwe campagne hoort natuurlijk ook nieuw communicatiemateriaal. Daarom werd er een nieuwe folder ontwikkeld met beknopte informatie over het voortgezet gezondheidstoezicht en de symptomen van neuskanker. Daarnaast is er ook een nieuwe affiche die kan worden opgehangen op de werkplek om werknemers te sensibiliseren.

Wil je communicatiemateriaal bestellen? Stuur dan een mailtje naar communication@fedris.be of info@woodwize.be.

MEER INFO

 

 

publicatiedatum: 29-10-2021