WPL4BK

Werkplekleren voor beroepskwalificaties

Werkplekleren als basis en motor van LevensLang Leren (LLL) voor elke lerende organisatie. Het onzichtbare leren op de werkvloer zichtbaar maken door het aanbieden van kwalificerende trajecten, valideren van wat geleerd en verworven is, dat is de kerndoelstelling van Woodwize met het ESF-project WPL4BK.

Dit ambitieuze project is gestart op 1 september 2020, loopt tot 31 december 2022 en kadert in de projectoproep 472 - Werkenden en kwalificerende trajecten.

Met dit ESF-project willen we vanuit de hout- en meubelsectoren:

  • de werkgevers en werknemers sensibiliseren over de mogelijkheden, meerwaarde en het belang van LLL nu en in de toekomst,
  • de werkgevers stimuleren om te starten met werkplekleren en verder te groeien naar lerende organisaties en de werknemers sterker maken om hun opleidingstraject mee vorm te geven in de onderneming,
  • werkplekleren faciliteren door het erkennen en ondersteunen van bedrijven als kwalitatieve leerwerkplek en het aanbieden van opleidingsprogramma’s en -trajecten op basis van beroepskwalificaties die een meerwaarde bieden voor werknemer en werkgever,
  • mentoren/bedrijfsinstructeurs opleiden, ondersteunen en begeleiden tijdens de looptijd van de trajecten,
  • beroepskwalificerend werkplekleren in de onderneming organiseren en realiseren door bedrijven te ondersteunen,
  • verworven competenties certificeren door het uitreiken van sectorale module-, deel- of ­beroepskwalificaties.

We kunnen dat niet alleen. We rekenen hiervoor op jullie steun. Samen met jullie willen we van de hout- en meubelsector een pionier maken voor LevensLang Leren.

Met de financiële steun van ESF-Vlaanderen

combinatielogo_esf.png

 
/MEER INFO/

bart@woodwize.be

 

publicatiedatum: 15-12-2020