Veilig houtonderwijs in coronatijden!

Op 16 maart 2020 vielen de activiteiten in veel bedrijven en alle scholen (groten)deels stil omwille van het coronavirus. De meeste bedrijven zijn momenteel terug actief, de scholen starten hun activiteiten langzaam terug op vanaf 15 mei.

Deze opstart gaat gepaard met de grootste aandacht voor de veiligheid en de gezondheid van alle actoren: leerkrachten en directie, leerlingen, zorgmedewerkers, onderhoudspersoneel, … 

Om de opstart zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen heeft Onderwijs Vlaanderen een draaiboek opgesteld voor de basis- en de secundaire scholen. Het draaiboek, o.a. gebaseerd op de aanbevelingen van de GEES (de groep van experts die de exit-strategie uitwerkt en begeleidt), is een belangrijke ondersteuning met vermelding van verplichtingen en adviezen.

Aanvullend op het draaiboek biedt Woodwize volgende documenten aan:

MEER INFO

 

publicatiedatum: 15-05-2020