Het vernieuwde AREI

Elke elektrische hoog- en laagspanningsinstallatie moet voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in de Codex over het welzijn op het werk en het Algemeen Regelement op de Elektrische Installaties (AREI, ingevoerd bij KB van 10 maart 1981). Het vernieuwde AREI werd op 28 oktober 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en treedt in werking op 1 juni 2020.
 
Wat houdt dit in? Welke actoren worden hierbij betrokken? Is er iets dat wijzigt voor mijn bedrijf? En vooral, welke acties moeten ondernomen worden om in orde te zijn met de wetgeving?
Onze sprekers van Succes Invest en de FOD WASO – Toezicht Welzijn op het Werk reiken u tijdens deze infonamiddag de nodige kapstokken aan!

Praktische infosessie voor preventieadviseurs, zaakvoerders en leidinggevenden:

Gent, donderdag 13 februari of Westerlo, donderdag 20 februari 2020 (telkens van 13u00–16u15)

INSCHRIJVEN

 

publicatiedatum: 10-01-2020