Stof tot nadenken

Niet enkel houtstof is een vijand!

In de vorige Informail besteedden we in het artikel “Stof tot nadenken!” uitgebreider aandacht aan de verschillende risico’s van houtstof.

Zeer recent in de actualiteit werd de alarmklok geluid voor de gevaren en de risico’s bij het bewerken van composietsteen. Zowel de bouw- als de houtsector hebben er uitgebreid mee te maken en de nodige aandacht moet dan ook naar preventie uitgaan.

Hoezo onze sector?

Voor keukens en badkamers is, naast de toepassingen in HPL, melamine en natuursteen, het aanbod aan werkbladen, gootstenen en lavabo’s in composietsteen enorm.

Composietsteen biedt ook tal van voordelen t.o.v. natuursteen: het materiaal is een stuk goedkoper, hygiënisch, zeer duurzaam (kras- en hittebestendig), gemakkelijk in onderhoud en kan bij kleine beschadigingen relatief eenvoudig hersteld worden.

Logisch dan ook dat de populariteit van composietsteen nog steeds groeit!

Wat is composietsteen?

Composietsteen bestaat voor 90% uit kwarts dat wordt vermengd met marmer en/of glas, en gebonden met synthetische harsen en pigmenten. Vandaar dat er enorm veel imitaties en kleuren beschikbaar zijn. De verwerking van het materiaal gebeurt met dezelfde klassieke machines en gereedschappen als voor natuursteen.

De risico’s van composietsteen

De gezondheidsrisico’s bij het verwerken (zagen, frezen, slijpen, boren) van composietsteen zijn een stuk hoger dan die voor het bewerken van natuursteen. Het aandeel kwarts bij composietsteen is namelijk veel hoger dan bij natuursteen. Daardoor komt er logischerwijze ook meer kwartsstof vrij tijdens de verwerking.

Het regelmatig inademen van kwartsstof over een langere periode vergroot de kans op ‘silicose’, een vorm van stoflong waarbij de ingeademde kwartsdeeltjes geleidelijk aan littekenweefsel vormen in de longen. Slachtoffers krijgen last van een chronische hoest en kortademigheid. De aandoening is onomkeerbaar en kan nog erger worden, zelfs na het stopzetten aan de blootstelling.

Naast silicose verhoogt ook de kans op chronische bronchitis, een aantal auto-immuunziekten en zelfs longkanker. Kwarts hoeft dus amper onder te doen voor asbest!

Preventiemaatregelen voor het veilig verwerken van composietsteen

De bouwsector is reeds vertrouwd met de risico’s van kwarts. Preventiemaatregelen werden al uitvoerig beschreven en worden ook streng opgevolgd.

In elk geval is het belangrijk dat de preventiehiërarchie wordt gerespecteerd. Een eerste gerichte actie is het verminderen van het risico aan de bron. Dit kan door uitsluitend met ‘natte” productiemethodes te werken. Gecombineerd met een degelijke collectieve bescherming (afzuiging) verlaagt de kans op blootstelling aanzienlijk.

Bestaat er ondanks deze maatregelen nog twijfel, dan moet ingezet worden op duurzame persoonlijke bescherming (ademhalingsbescherming). De verwerkers degelijk opleiden en informeren m.b.t. de risico’s, vervolledigt het pakket aan preventiemaatregelen.

En heel concreet voor de houtsector?

De voorbije jaren werden enkele gevallen van silicose vastgesteld waarbij de werknemers telkens konden gelinkt worden aan het verwerken/plaatsen van onderdelen in composietsteen.

Er moet dan ook ingezet worden op het informeren, het bewust maken en het sensibiliseren van de bedrijven die composietsteen verwerken.

Woodwize wenst hier alvast zijn steentje toe bij te dragen en zal hierrond toekomstig ook extra sensibilisering verzorgen.

 

publicatiedatum: 30-07-2019