Brand preventie

Infonamiddag brandpreventie wordt herhaald wegens groot succes

Op dinsdag 15 november 2016 organiseerden Woodwize, Attentia, Cobot, Fedustria en Wood.be een praktische infonamiddag rond brandveiligheid voor preventieadviseurs. Deze vond plaats op de site van Unilin Flooring in Wielsbeke. Bedoeling was om naast het wetgevende kader een praktische getuigenis in een reële productieomgeving mee te geven.

Ophelderende infonamiddag

Dhr. Stefan Van den Eynde, specialist brandpreventie voor de externe dienst Attentia, gaf meer uitleg over het KB Brandpreventie op de arbeidsplaatsen van 28 maart 2014. Hij had het over de wettelijke situering van de brandreglementering, de praktische maatregelen die men kan nemen om een brand te vermijden of te vertragen en de vereiste wettelijke documenten.

Dhr. Piet Franssen, HSE-manager bij Unilin, gaf vervolgens een uitgebreide uiteenzetting over de praktische aanpak van de brandpreventie bij Unilin. De deelnemers bezochten de brandmeldingscentrale op de site en de brandbestrijdingsmiddelen. Tot slot beantwoordden beide sprekers alle vragen en werden er ervaringen uitgewisseld.

Ook kleine ondernemingen worden gesensibiliseerd

Hoewel de infonamiddag plaatsvond bij Unilin, één van onze grootste houtbedrijven, worden ook de kleine(re) ondernemingen via dergelijke informatiesessies gesensibiliseerd. En dat is nodig, want brand maakt geen onderscheid in omvang van een onderneming. Het verschil in grootte van het brandrisico en de mogelijke gevolgen ligt aan het preventiebeleid.

Infosessie herhaald wegens groot succes

Omwille van de grote interesse was de sessie in november 2016 snel volzet. De infonamiddag wordt dan ook herhaald op dinsdag 16 mei 2017. Wij danken Unilin voor de medewerking en het openstellen van hun site en accommodatie.

 

publicatiedatum: 13-04-2017