Opleidingsbeleid Halux

De Stichting Innovatie & Arbeid (SERV) stelt dat werk voldoende leerkansen moet bieden, voldoende motiverend moet zijn, niet te veel stress mag opleveren en een evenwichtige werk-privébalans moet mogelijk maken om als werkbaar bestempeld te kunnen worden.

In onderstaand voorbeeld van Halux zoomen we wat dieper in op het aanbieden van leerkansen.

De firma Van Hoecke werd onlangs gelauwerd als Factory of the Future 2016. Een erkenning die ze kregen van de federaties Agoria en Fedustria.

In de ondernemingsvisie van Van Hoecke staat de persoonlijke groei van de medewerker centraal. Zo kan de onderneming enkel verder ontwikkeld worden en de continuïteit gegarandeerd worden, als ze zelfdragend wordt en door zelfverantwoording van élke medewerker. De medewerkers werken in een uitdagende omgeving, waarbij verantwoordelijkheidszin en initiatief positief ondersteund worden. Teams en medewerkers bepalen zelf de ontwikkeldoelen (technisch en sociaal) en stellen processen continu in vraag, ter verbetering van de onderneming.

Een sterke ontwikkeling van de werknemers begint bij een goede opleiding. Andy Neirynck, teamleider productie, vertelt hoe nieuwe werknemers opgevangen worden en verder kunnen doorgroeien in de firma. “Nieuwe medewerkers worden toegewezen aan een AanSpreekPunt Opleiding (nvdr: verder afgekort als ASP). Deze collega’s staan centraal in hun begeleiding”, vertelt Andy. “Zij zorgen onmiddellijk voor een eerste kennismaking met de firma, geven een rondleiding, maken hen wegwijs en stellen hen voor aan collega’s.”

“Vervolgens leren deze ASP’s hen de verschillende taken op de werkposten aan. De taken worden geleidelijk aan aangeleerd, iedereen krijgt de tijd en ruimte om hierin te groeien.” Per productielijn zijn er zes werkposten waartussen geroteerd wordt. “Iedere twee uur wordt er gewisseld van werkpost. Dit is niet alleen belangrijk uit ergonomisch standpunt, maar zo kan men ook ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.”

Binnen de twee weken krijgen nieuwe medewerkers ook een halve dag productopleiding van de interne producttrainer. Hij geeft een overzicht van alle producten, die relevant zijn voor productiemedewerkers, zodat ze een goed beeld hebben van de producten waarmee men dagelijks werkt.

Na een maand krijgt iedere medewerker een evaluatiegesprek met de teamleider en de lijncoördinator. Dan wordt bekeken welke stappen er nog genomen moeten worden om de werknemer verder te begeleiden en ondersteunen.

“Vandaag trachten we op regelmatige basis interne doorgroeimogelijkheden te creëren. We hangen de vacatures hiervoor uit aan onze informatieborden. Als medewerkers interesse hebben, kunnen ze zich kandidaat stellen. Met iedere kandidaat hebben we vervolgens een gesprek en nadien krijgt iedereen feedback. Wanneer een collega op deze manier doorgroeit naar een nieuwe werkpost, zal deze - net als een nieuwe medewerker – onder de hoede genomen worden door een ASP Opleiding. Het opleidingstraject is in dat geval minder omvangrijk, omdat heel wat basiszaken al gekend zijn.”

Toch zijn het niet enkel de nieuwe collega’s of de medewerkers die veranderen van functie, die opleiding krijgen. Regelmatig worden opleidingen gegeven door de interne producttrainer, bvb bij productvernieuwingen of ter opfrissing. Ook de interne ‘specialist continu verbeteren’ voorziet systematisch opleidingen voor alle productiemedewerkers rond onder andere kwaliteit, 5S, .... Daarnaast worden ook workshops rond bepaalde thema’s georganiseerd, bvb op vlak van persoonlijke vaardigheden, teamwerk, ….

“Bij al deze opleidingsinitiatieven streven we er naar om onze medewerkers de juiste informatie en inzichten te verschaffen, zodat zij in staat zijn om op een vlotte wijze hun opdrachten tot een goed einde te brengen en problemen (binnen hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheidsdomein) zelf op te lossen.”

 

publicatiedatum: 12-05-2016