Met behulp gehoorstoornis opleidingvan tolken, beschikbaar gesteld door het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB), konden zij toch gemakkelijk de opleiding volgen.

Wim is zaakvoerder van de firma WZ keukenfabrikant te Brugge en Bram is bij hem in dienst. Ook zij willen bijleren. Via de firma Cras nv waren ze op de hoogte van de opleidingen die worden aangeboden i.s.m. Woodwize (Woodwize) aan werknemers in de houtsector. Op de vraag of de opleiding samen met een tolk kon worden gevolgd reageerden zowel de instructeur Alain T. als het Opleidingscentrum onmiddellijk positief. Wim doet wel vaker beroep op een tolk en vond al snel twee zelfstandige tolken Jasmien Callewier en Greet Coudyzer bereidt om hen bij te staan tijdens de opleiding. De rekening voor de tolk wordt gedragen door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Wim Z. (zaakvoerder) Een heel leerrijke opleiding die vooral ook toegankelijk was voor de tolken. Mijn score voor de opleiding 10/10.

Alain  T. (WIO Waregem): Opleiding geven aan iemand met een gehoorstoornis i.s.m. tolken vraagt van jezelf als instructeur weinig extra inspanning. Je hebt te maken met cursisten die zeer gedreven zijn en aandachtig al je handelingen aanschouwen. De ondersteuning van de tolken is fenomenaal. Alles wordt continue vertaald via gebarentaal met mond en handen. Die gekkebekken trekken en hun handbewegingen zien er in het begin wat grappig uit, maar het is fantastisch hoe de tolken alle technische informatie op die manier kunnen overbrengen. Bijzonder vond ik dat de tolken gewoon alles vertalen van iedereen die deelnam aan de opleiding. De verhalen van de kids, grapjes en plezierige anekdotes tijdens de middag en de koffiepauze zorgden ervoor dat iedereen geïntegreerd werd in de groep. Op het einde van de opleiding ging iedereen huiswaarts met een rijke ervaring zonder dat iemand met een gehoorstoornis een last was voor de andere cursisten.

Bart D. (Woodwize): Als opleidingscentrum is het onze taak om voor elke persoon een oplossing, indien nodig op maat, te zoeken. Het doet ons plezier om ook Wim en Bram de mogelijkheid te bieden om aan onze opleiding deel te nemen. Het doet ons nog meer plezier dat na de opleiding het respect onder de deelnemers sterk was toegenomen.

Ze kijken al uit naar een volgende opleiding of misschien ben jij de volgende! 

Wie te kampen heeft met een gehoorstoornis kan beroep doen op een tolk via het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw voor eender welke opdracht
Meer informatie vindt u op de websites:

www.tolkaanvraag.be

www.cabvlaanderen.be

 

publicatiedatum: 11-04-2016