A21 | OMSTELTIJD reduceren (SMED)

terug naar de vorige pagina |  lees het korte programma

 

Inhoud

In deze opleiding leer je aan de hand van de SMED-methode (Single-Minute Exchange of Die), omstelactiviteiten bepalen, omstelstappen analyseren, diagnose stellen, oplossingen zoeken, resultaten implementeren en specificaties vastleggen, teneinde de omsteltijd aan een machine/installatie te reduceren.


Doelgroep

werknemers atelier, werkvoorbereiders


Competenties

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor
   - Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
   - Leest en begrijpt werkdocumenten
Past omstelreductietijd toe (SMED (Single-Minute Exchange of Die))
   - Observeert huidige werkmethode
   - Analyseert stappen van het omstellen
      - Analyseert voorbereiden en controleren
      - Analyseert gereedschap plaatsen
      - Analyseert gereedschap instellen
      - Analyseert afwerken
   - Bepaalt interne omstelactiviteiten (actie wanneer productieproces stil ligt)
   - Bepaalt externe omstelactiviteiten (actie tijdens productieproces)
   - Stelt diagnose
   - Zoekt oplossingen
      - Zet, waar mogelijk, interne omstelactivitieten om naar externe
      - Vereenvoudigt Interne omstelactiviteiten
      - Vereenvoudigt externe omstelactiviteiten
Implementeeert omsteltijdreductie
   - Bereidt implementatie voor
   - Verwijdert en plaatst (vervangt) gereedschappen en/of onderdelen
   - Stelt gereedschappen en/of onderdelen in
   - Draait proef
   - Stelt bij of herhaalt SMED methodiek
Legt definitieve specificaties vast
   - Maakt rendementsanalyse
   - Stelt correct en overzichtelijk defintieve werkdocumenten op
   - Registreert de procedure


Transversale competenties

Werkt in teamverband
   - Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
   - Stemt zijn werkzaamheden zonodig af op/met leidinggevende of andere betrokkenen
Communiceert effectief en efficiŽnt
   - Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
   - Communiceert gepast intern en extern
   - Registreert en/of rapporteert over de eigen werkzaamheden
Ziet toe op de naleving van hygiŽne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften
   - Houdt rekening met de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
   - Ziet toe op het aannemen van een ergonomische houding van alle werknemers
   - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBMís en CBMís volgens de specifieke voorschriften
   - Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
   - Waarborgt veiligheid en kwaliteit
   - Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling
   - Volgt de implementatie van deze aanpassingen op


Grondige kennis

SMED-methodiek


Kennis

communicatietechnieken
veiligheids-, gezondheids-, hygiŽne- en welzijnsvoorschriften
voorschriften en procedures
kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
(werk)documenten
gegevensanalyse
(geautomatiseerde) proces
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
materialen
gereedschappen
werkmethodes


Basiskennis

statistische analyse
registratiesystemen
ergonomische hef- en tiltechnieken
machine(straat) -lijn (werking, opbouw)
installaties (werking, opbouw)


Vlaamse Opleidingsdatabank

Klik hier om meer over deze opleiding te lezen op Vlaanderen.be


Max. aantal uren: 60


Inschrijven?

Ben je een bedrijf uit de sector Stoffering en Houtbewerking en wil je inschrijven voor deze opleiding, registreer je dan eerst als bedrijf of log in als je al geregistreerd bent.