Evaluatie werkplekleren

Status evaluatie: open
Gelieve de onderstaande evaluatie in te vullen.

Vul hieronder zonodig de e-mailadressen van uzelf en van de lerende aan.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

ALGEMENE GEGEVENS
naam opleiding A42 KOSTPRIJSCALCULATIE
naam mentor/leerkracht *
e-mailadres mentor/leerkracht *
naam lerende *
e-mailadres lerende (optioneel)
  Opgelet: indien u het e-mailadres van de lerende invult, zal de lerende na bevestiging van de evaluatie een e-mail ontvangen met link naar de evaluatie om een zelfevaluatie in te vullen. Wenst u enkel een evaluatie in te vullen en af te drukken, dan dient u het e-mailadres van de lerende niet in te vullen.
 

 

Scoor hieronder de kerncompetenties van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "kan het niet" of "kan het met hulp" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen

 

KERNCOMPETENTIE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Analyseert de werkopdracht - niet ingevuld -
- Controleert de aangeleverde gegevens
- Vertaalt de gekregen informatie naar de eigen werkzaamheden
- niet ingevuld -
Begroot de kosten - niet ingevuld -
- Bepaalt de machinekost
- Begroot de materiaalkost
- Begroot de arbeidskost
- Begroot de machinekost/looptijden
- niet ingevuld -
Stelt een voorcalculatie op - niet ingevuld -
- Bepaalt de benodigde kosten
- Maakt een voorcalculatie
- niet ingevuld -
Bepaalt de verkoopprijs - niet ingevuld -
- Voegt de winstmarge toe
- Voegt BTW toe
- niet ingevuld -
Calculeert na - niet ingevuld -
- Maakt een nacalculatie
- Vergelijkt de voor- en nacalculatie en analyseert de verschillen
- Rapporteert de resultaten
- Archiveert en beheert de informatie
- niet ingevuld -

 

 

Scoor hieronder de transversale competenties en attitudes van de lerende voor deze opleiding

Opgelet: indien u hieronder als score "werk aan de winkel" of "aanvaardbaar" kiest, dient u  verplicht  een begeleidende feedbacktekst in te vullen.

 

TRANSVERSALE COMPETENTIE/ATTITUDE UW SCORE / FEEDBACK SCORE / FEEDBACK LERENDE
Werkt in teamverband - niet ingevuld -
- Wisselt informatie uit met collegaís en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- niet ingevuld -
Communiceert effectief en efficiŽnt - niet ingevuld -
- Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collegaís
- Geeft feedback aan de betrokken diensten/collega's
- niet ingevuld -
Werkt met oog voor kwaliteit - niet ingevuld -
- Evalueert zijn eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij - niet ingevuld -

 

 

Eindbeoordeling evaluatie

Geef hieronder aan of de lerende volgens u voldoende of onvoldoende heeft gescoord voor deze opleiding.