Sectorconvenants in het raam van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

De Vlaamse Regering keurt 35 ontwerpen van sectorconvenants voor 2021-2022 goed. De sectorconvenants hebben tot doel om de sectoren als volwaardige partners versterkend te laten werken ten aanzien van de prioriteiten uit het Vlaamse arbeidsmarktbeleid: meer mensen aan het werk, sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat en veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Het gaat om de sectorconvenants van volgende sectoren: de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie; de autosector en aanverwante sectoren; de bediendensector; de begrafenissector; de sector betonindustrie; de sector binnenscheepvaart; de sector bouw, de sector handel in brandstoffen; de diamantsector; de sector voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren; de sector van de elektriciens: installatie en distributie; de grafische sector; de groene sectoren; de horecasector; de houtsectoren; de sector van het Paritair Comité voor de Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek; de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen; de sector kleding en confectie; de sector lokale besturen; de sector metaal en technologische industrie; de sector van de papier- en kartonverwerkende nijverheid; de sector van de private autobus- en autocarbedrijven; de sector van de scheikundige nijverheid; de social profitsectoren; de sector van de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder; de textielsector; de sector textielverzorging; de sector transport en logistiek en de sector grondafhandeling op luchthavens; de sector uitzendarbeid; de vastgoedsector; de sector verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten; de sector van het vermakelijkheidsbedrijf; de sector van de voedingshandel; de sector voedingsnijverheid en de sector van de vrije beroepen.

Ze keurt meteen ook de daarbijhorende subsidiebesluiten goed. De Vlaamse ministers bevoegd voor werk en onderwijs zullen de ontwerpen van sectorconvenant in naam van de Vlaamse Regering ondertekenen, en de Vlaamse minister bevoegd voor werk zal zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing.

Addenda ‘duaal leren’ bij de sectorconvenants 2021 -2022: werkingssubsidie

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits en viceminister-president Ben Weyts

De Vlaamse Regering keurt de addenda 'duaal leren' goed bij de sectorconvenants 2021-2022 voor de volgende sectoren: de autosector en aanverwante sectoren, de sector binnenscheepvaart; de bouwsector; de sector van de elektriciens: installatie en distributie; de grafische sector; de groene sectoren; de horecasector; de houtsectoren; de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen; de sector kleding en confectie; de sector lokale besturen; de sector van de metaal en technologische industrie; de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences; de sector van de social profitsectoren; de textielsector; de sector textielverzorging; de sector transport en logistiek en de sector grondafhandeling op luchthavens; en de sector voedingsnijverheid. Bedoeling is de werking van de sectoren te ondersteunen en dus versterkt in te zetten op de kwantiteit en de kwaliteit van de leerwerkplekken. De Vlaamse Regering keurt meteen ook de daarbijhorende subsidiebesluiten goed.

De Vlaamse ministers bevoegd voor werk en onderwijs zullen de addenda bij de sectorconvenanten in naam van de Vlaamse Regering ondertekenen, en de Vlaamse minister bevoegd voor werk zal zorgen voor de verdere uitvoering van deze beslissing.

 

publicatiedatum: 08-03-2021