Vergeet uw terugbetaling Vlaams opleidingsverlof niet aan te vragen

Sinds 1 september zijn de Vlaamse opleidingsincentives grondig hervormd: het Vlaams opleidingsverlof (VOV) vervangt het betaald educatief verlof (BEV). U kunt nu al uw terugbetalingsaanvraag voor het Vlaams opleidingsverlof digitaal indienen.

Als werkgever een terugbetaling aanvragen

Als werkgever kunt u uw terugbetaling voor Vlaams opleidingsverlof digitaal indienen via het WSE-loket.
Dien uw terugbetalingsaanvragen in bij het begin van de opleiding. Vroeger gebeurde dit na afloop van het opleidingsjaar.

/MEER INFO/

woodwize.be/vov

of contacteer uw consulent 

 

publicatiedatum: 10-10-2019